Make your own free website on Tripod.com
UJIAN 1

Peringatan kepada semua pelajar, ujian 1 akan diadakan pada:
 
TARIKH TEMPAT MASA TAJUK BENTUK
SOALAN
27 Ogos 1999 Bawah Masjid 8.00-10.00 mlm
  1. Pengenalan kepada OOP
  2. UML
  3. Class
  4. Objek
(tajuk mgg1 - mgg7)
  1. Betul/Salah
  2. Soalan struktur
  3. Soalan pengaturcaraan

       **Semoga Berjaya**