Make your own free website on Tripod.com
ASSOCIATION SEBAGAI KELAS (ASSOCIATION CLASS)
  Cth:

Maklumat authorization (kebenaran)bagi pengguna menggunakan workstation. Pengguna mempunyai kebenaran menggunakan lebih dari satu workstation. Setiap authirization mempunyai priority dan kebenaran capaian (access privileges). Authorization juga mempunyai operasinya tersendiri.
 

 

  SEQUENCE DIAGRAM
 

  

Konsep di dalam Sequence Diagram
 

  

 

(1) Objek-objek yang terlibat didalam jujukan tersebut. Objek boleh ditunjukkan samada dalam bentuk nama objek, nama objek dan kelas atau nama kelas sahaja. Contoh:
 

   

Objek sahaja Objek beserta kelas
 

  1. Life line à menunjukkan kewujudan objek tersebut dalam masa yang tertentu sepanjang jujukan tersebut
  1. Activation à menunjukkan fokus kawalan (focus of control) bagi objek-objek yang dilaksanakan dalam masa yang tertentu
  2. Mesejà menunjukkan komunikasi yang berlaku antara objek
 

 

Contoh Sequence Diagram

 
 

Contoh Sequence Diagram bagi peminjaman buku
 
 
 
 

Contoh Sequence diagram yang sempurna