Make your own free website on Tripod.com
     TUGASAN(10%)
      KEPINTARAN BUATAN
ARAHAN :JAWAB SEMUA SOALAN
 
1.Buat graf perwakilan masalah dan tunjukkan semua penyelesaian yang mungkin untuk masalah
  dibawah.
                Dalam satu bilik terdapat seekor kera yang lapar. Dalam bilik itu juga terdapat
                pisang yang tergantung pada siling. Kera tidak dapat ambil terus pisang kerana
                tinggi walaupun berdiri. Di penjuru bilik juga terdapat satu kerusi. Anda juga
                dikehendaki menyatakan gol,operator dan keadaan awal.

2.Buktikan kebenaran formula dibawah dengan menggunakan logik propositional:
           ((P => Q) ^ (Q =>R)) =>(P=>R)

3.Jawab soalan dibawah berdasarkan pernyataan berikut :
                Semua kenderaan perlu mempunyai road tax. A adalah
                sebuah kereta. Semua kereta adalah kenderaan.

          a. Tukarkan ayat-ayat di atas ke formula logik predikat
          b. Tukarkan formula logik predikat ke bentuk klausa
          c. Buktikan A mempunyai road tax dengan mengunakan gambarajah binary
              resolution

4.Tunjukkan bahawa modus ponen dalam logik usulan adalah "sound"
 

nota :

    Hantar tugasan anda sebelum atau pada 10/4/99. Penghantaran lewat dari tarikh tersebut
    tidak akan dilayan.